تلفن دفتر: -02188954961- 02188953704 تلفن مستقیم: 09126790835

 

وش تجهیزات ارت به صورت جداگانه از قبیل صفحه مسی باهنر کرمان، صفحه ذوبی، سیم مسی، خاک کاهنده، بنتونیت، میله ارت یا میله راد روکش مس و تمام مسی، انواع کلمپ و اتصالات ارت، پودر جوش کدولد، قالب جوش کدولد، انواع صاعقه گیر، پایه صاعقه گیر، سیم با روکش PVC، حوضچه بتونی در اندازه بزرگ و کوچک، باکس یا جعبه ارت، مواد کاهنده مقاومت زمین، ژل و مایع کاهنده مقاومت زمین، شینه مسی، کابلشو و انواع تسمه مسی

تلفن واحد فروش: 09127130854  شماره همراه و تلگرام: 86 31 56 31 090

فکس : 02189773415

در بسته ارت تمامی تجهیزات ارت مورد نیاز شما به شرح ذیل در درب انبار و یا محل کار شما قابل تحویل می باشد. 

1- صفحه مسی باهنر 

2- سیم مسی نمره 50 یا تسمه مسی 3*20 بمقدار مورد نیاز

3- جوش کدولد سیم به صفحه و عملیات سوراخکاری در قسمت بالای صفحه و نصب کلمپ مخصوص سیم به صفحه جهت محافظت از جوش

4- لوله احیاء سوراخکاری شده

5- خاک رس کیسه ای جهت زیرسازی

6- مواد کاهنده اهم زمین بمقدار مورد نیاز

7- حوضچه ارت بهمراه شین و اتصالات موجود

8- باکس ارت بهمراه شین و اتصالات موجود