تلفن دفتر: -02188954961- 02188953704 تلفن مستقیم: 09126790835

خدمات اصلي شرکت شامل طراحي، تامين تجهيزات، نصب و راه اندازي سيستم هاي ذيل مي باشد:

 ●  حفاظت در مقابل برخورد مستقيم صاعقه (Lightning Protection)

●  حفاظت در مقابل ضربات ولتاژ ناشي از صاعقه يا سوئيچينگ (Surge & Overvoltage Protection) 

  ●  تهيه و فروش لوازم و تجهيزات صاعقه گير و حفاظت ثانويه