تلفن دفتر: -02188954961- 02188953704 تلفن مستقیم: 09126790835

 

ردیف

نام پروژه

تعداد

چاه ارت

مقاومت چاه ارت

مقاومت سیستم

صاعقه گیر و حفاظت ثانویه

تابلوی برق

تعمیر و نگهداری

سال احداث

محل اجرا

1

دانشگاه الزهرا

1

2

 

 

 

 

88

تهران

2

دانشگاه نیروی انتظامی

1

2

 

 

 

 

88

تهران

3

دانشگاه علم و صنعت

1

2

 

 

 

 

89

تهران

4

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

1

2

 

 

 

 

89

تهران

5

دانشگاه تربیت مدرس

1

2

 

 

 

 

90

تهران

6

دانشگاه علامه طباطبایی

2

 

2

 

 

 

90

تهران

7

دانشگاه پیام نور مرکز غرب

6

 

2

 

 

 

90

تهران

8

دانشگاه علمی کاربردی

1

2

 

 

 

 

91

تهران

9

دانشگاه تهران

1

2

 

 

 

 

91

تهران

10

پژوهشکده فیزیک ایران

3

2

 

 

 

88

تهران

11

پژوهشگاه بنیادی ایران

5

 

0.5

 

 

91

تهران

12

پژوهشکده رويان

2

 

2

 

 

 

 

تهران

13

دبيرستان البرز

1

2

 

 

 

 

87

تهران

14

دانشگاه امام علی ,

1

 

 

 

 

 

90

تهران