تلفن دفتر: -02188954961- 02188953704 تلفن مستقیم: 09126790835

 

 ردیف

نام پروژه

تعداد

چاه ارت

مقاومت چاه ارت

مقاومت سیستم

صاعقه گیر و حفاظت ثانویه

تابلوی برق

تعمیر و نگهداری

سال احداث

محل اجرا

1

مرکز مخابرات پادگان های ارتش کل  کشور (پیمانکار صنایع الکتونیک شیراز)

200

2

 

 

 

 

88-93

سرتا سر ایران

2

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

30

2

 

 

 

 

88-93

تهران

3

ستاد مشترک ارتش میدان سبلان

15

2

 

 

 

 

88

تهران

4

نیروی دریایی ارتش اتوبان افسریه

14

2

 

 

 

 

89

تهران

5

سازمان هوا و فضا جاده تلو

23

2

 

 

 

 

88-90

تهران

6

ستاد مشترک سپاه

2

2

 

 

 

 

88

تهران

7

پايگاه سازندگي خاتم الانبيا دو کوهه

2

2

 

 

 

 

86

تهران

8

خاتم الانبيا دو کوهه

1

2

 

 

 

 

86

تهران

9

سازمان هوا و فضا صنایع شهید محلاتی

2

2

 

 

 

 

93

تهران

10

مرکز شهيد کاظمي خيابان وحدت-پيروزي

1

2

 

 

 

 

86

تهران

11

پايگاه هوايي بوشهر

1

2

 

 

 

 

86

تهران

12

پايگاه هوايي بوشهر

1

3

 

 

 

 

86

تهران

13

سازمان هوا و فضا صنایع  شهيد کريمي

8

2

 

 

 

 

87

تهران

14

سازمان هوا و فضا صنایع  شهيد رستگار

23

2

 

 

 

 

87-91

تهران