مشاوره تلفنی ۰۹۱۲۶۷۹۰۸۳۵ info@earthingtaha.ir

چگونگی اجرا ی چاه ارت و عوامل موثر در اهم چاه ارت

مقاومت ویژه خاک و عوامل وابسته به زمین

در صورت روبرو شدن با خاک دستی، لازم است تا رسیدن به عمق خاک بکر

زیر مجموعه ها

۰۲۱۸۸۹۵۳۷۰۴-۰۲۱۸۸۹۵۴۹۶۱

info@earthingtaha.ir

۱۲۳۴ تهران،یوسف آباد،خیابان چهلستون،کوچه بوعلی سینای شرقی،پلاک ۱۸ واحد ۳