مشاوره تلفنی ۰۹۱۲۵۲۵۱۰۶۶ info@earthingtaha.ir

    شرکت صاعقه الکتریک طاها پیمانکار و مجری تخصصی نصب و اجرای صاعقه گیر وحفاظت ثانویه

نصب و اجرای صاعقه گیر

اصول و روشهای اجرای صاعقه گیر و سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه

فهرست مطالب 

نکات مهم برای اجرای صاعقه گیر قفس فاراده 

نکات مهم برای اجرای صاعقه گیر الکترونیکی 

نکات مهم برای اجرای چاه ارت صاعقه گیر 

نکات مهم برای اجرای صاعقه گیر قفس فاراده

1-  برای اجرای صاعقه گیر در انواع گوناگون ساختمانها و سوله های صنعتی ممکن است بر حسب طراحی انجام شده از  سر میله صاعقه گیر تک شاخه یا چند شاخه استفاده شود

 صاعقه گیر فرانکلین
2- ارتفاع میله صاعقه گیر  از نوک میله  تا سطح محل نصب باید مینیمم ۵۰ سانتیمتر یا بیشتر باشد.
3- در هنگام اجرای صاعقه گیر باید فواصل نصب میله های صاعقه گیر و شبکه هادیها بر اساس استاندارد مورد مراجعه طول میله ها و نوع سقف متفاوت است؛
4- کلیه گوشه های بیرونی ساختمان باید دارای میله صاعقه گیر باشد حتی اگر فاصله های آن خیلی کم باشد
5-  در هنگام اجرای صاعقه گیر باید میله های صاعقه گیر نصب شده در یک ساختمان با استفاده از تسمه مسی به یکدیگروصل شده و یک شبکه مشبک بسته را تشکیل دهند.
6- اسکلت فلزی ساختمان و یا آرماتورهای ساختمان بتنی در نقاط مختلف در  قسمت پشت بام و فنداسیون ساختمان باید به شبکه میله های صاعقه گیر همبندی و همپتانسیل شود. لذا باید در هنگام ساخت اسکلت فلزی و یا بستن آرماتورها پیش بینی لازم به صورت پذیرد تا هنگام نصب صاعقه گیر هیچ گونه مشکلی پیش نیاید.
7- همه قسمتهای فلزی در پشت بام شامل سقف شیروانی یا سایبان فلزی و نظیر آن باید به شبکه صاعقه گیر همبندی و همپتانسیل شود.
8- در نقطه های اتصال اسکلت فلزی  و یا آرماتور یا دیگر بخشهای فلزی ساختمان به شبکه صاعقه گیر باید از به کار بردن  قطعات و بستهایی که دچار زنگ زدگی  می شوندجداً خودداری گردد.
9- میله های صاعقه گیر  دور ساختمان می باید  بر روی دست اندازهای پشت بام نصب گردد. حلقه اتصال میله های صاعقه گیر  دور ساختمان هم باید  بر روی دست انداز پشت بام نصب گردد.همه تسمه های ارتباطی ( هادی نزولی) بین شبکه مشبک پشت بام و خروجی های اتصال زمین باید حتی الامقدور با فاصله های مساوی و از روی بدنه بیرونی ساختمان و در خط مستقیم نصب شود.
10- تسمه های ارتباطی به هیچ عنوان نباید از داخل لوله های فلزی عبور نماید.
11- تسمه های مصرفی برای  شبکه مشبک و نیز به عنوان هادیهای نزولی سیستم صاعقه گیر باید از نوع حلقه ای بوده و از مصرف تسمه های شاخه ای که نیاز به  اتصالات اضافی  دارد.خودداری گردد.
12- میله های صاعقه گیر  باید بر روی پایه ای مناسب با محل قرارگیری نصب شده  و به تسمه مشبک وصل گردد. انواع پایه ها برای نصب میله صاعقه گیر  در شکلهای زیر آورده شده شده است.
13- تمامی تسمه های تشکیل دهنده شبکه مشبک در نقطه های تقاطع باید با اتصالات مناسب به یکدیگر وصل گردند .  انواع گوناگون اتصالات در شکل زیر نشان داده شده است.

14-در زمان اجرای صاعقه گیر باید  همه تسمه ها  با بستهای مناسب به کف یا دیوار دست انداز پشت بام و شبیه  آن کاملاً محکم شود. انواع بستها در شکل زیر آورده شده است.

15- اتصال ترمینالهای زمینی سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه به سیستم اتصال زمین سایر تأسیسات برقی ساختمان به شرط  رعایت موارد زیر توصیه گردیده است:
الف - طراحی و اجرای صاعقه گیر باید با قوانین  و مقررات مندرج در یکی از استانداردهای  NFC 17-102 , BS6651,NFPA 78, IEC1024 دقیقاً مطابقت نماید.
ب - همچنین سیستم باید با قوانین و استانداردهای سایر تأسیسات مربوطه نیز تطابق داشته باشد..
پ - سیستم ارتینگ عمومی باید  از یک شبکه گسترده تشکیل شده  باشد که ماکزیمم مقاومت الکتریکی کل آن با کمترین مقدار تعیین شده برای هر یک از سیستمهای دیگر پایین تر باشد.
ج - تجهیزات فلزی به کار گرفته شده در سیستمهای ارتینگ  مختلف باید از یک جنس انتخاب شود.
ت- نحوه قرارگیری کابلها و تاسیسات برقی و هادی نزولی صاعقه گیر  باید بگونه ای باشد که  موجب القاء جریان برق در کابلها و تأسیسات برقی آن نگردد.
ح - اتصال سیستمهای ترمینال زمینی حفاظت در برابر صاعقه به مدار زمین  در پی ساختمان باید  در برابر هر هادی نزولی با استفاده از یک شینه مسی قابل قطع و یک محفظه بازرسی که با نشان سیستم اتصال زمین نشانه گذاری شده  انجام گردد.

نکات مهم برای اجرای چاه ارت صاعقه گیر :

از مهمترین نکات در اجرای چاه ارت صاعقه گیر رعایت فاصله استاندارد مابین چاه ارت الکتریکال و چاه ارت ابزاردقیق و چاه ارت صاعقه گیر میباشد سایر نکات مهم در اجرای چاه ارت صاعقه گیر در قسمت اجرای چاه ارت بطور کامل توضیح داده شده است

 فیلم لحظه برخود صاعقه به برج میلاد

 

 اصول و روشهای نصب سیستم برقگیر الکترونیک (ESE)

1- صاعقه گیر الکترونیکی باید تقریباً در مرکز سطح مورد حفاظت و در بالاترین نقطه ساختمان روی دکل مناسب اجرا شود.

2-  درمحاسبه ارتفاع دکل صاعقه گیرالکترونیکی علاوه  فصل باید دقت کافی به عمل آید که نوک میله مرکزی صاعقه گیر حداقل دو متر بالاتر از تجهیزات نصب شده یا موجود در سطح مورد حفاظت اطراف صاعقه گیر مانند دودکش موتورخانه، برج های خنک کننده، کلاهک هواکش، آنتن فرستنده  و یا گیرنده رادیو و یا تلویزیون و چراغهای هشدار دهنده هوایی و .....قرار گرفته باشد.

3-  در ساختمانهای با ارتفاع زیاد چراغ اعلان خطر باید در بالاترین نقطه دکل  وزیر دستگاه برقگیر الکترونیکی و بر روی بازوی جداگانه نصب شود.

4- صاعقه گیر الکترونیکی مورد استفاده برای حفاظت فضاهای باز مانند زمین بازی، استخر شنا، اردوگاه و مانند آن باید بر روی  دکل ویژه نصب صاعقه گیر و یا سازه مناسب دیگری که پوشش حفاظتی مورد نیاز فضای مذکور را تامین می کند نصب گردد.

5- هادیهای نزولی که برای انتقال جریان برق ناشی از رعد و برق از صاعقه گیر  به سیستم پایانه زمینی (چاه ارت ) مورد استفاده قرار میگیرد باید در سطح خارجی سازه مورد نظر نصب شود. 

  

 

۰۲۱-۸۸۰۲۶۱۴۲-۸۶۰۹۶۱۹۲

info@earthingtaha.ir

۱۲۳۴ تهران،یوسف آباد،خیابان چهلستون،کوچه بوعلی سینای شرقی،پلاک ۱۸ واحد ۳